Giường bệnh điều khiển bằng điện 3 chức năng tăng chỉnh độ cao thấp của giường TGBD05(CS19E)

17,500,000 VNĐ

Chức năng nâng đầu từ 0° – 85°
Chức năng nâng chân 0°- 45°
Chức năng tăng chỉnh độ cao thấp của giường từ 450-600mm
Bàn ăn tại giường
Cây truyền nước có thể tăng chỉnh độ cao

Giường bệnh điều khiển bằng điện 3 chức năng tăng chỉnh độ cao thấp của giường TGBD05(CS19E)

17,500,000 VNĐ