Giường bệnh nhân 4 tay quay Lucass GB8A

13,400,000 VND