Giường Bệnh Y Tế 1 Tay Quay DCN01

6,900,000 VNĐ 6,600,000 VNĐ

Để giúp bạn giải quyết vấn đề khó khăn như thiếu nhân viên điều dưỡng, rất khó để chăm sóc toàn diện tại nhà. một người có thể đạt được tất cả các dịch vụ chăm sóc bệnh nhân,có thể được thực hiện bằng cách quay nhẹ nhàng. Nếu điều kiện có thể đẩy giường chăm sóc và đi chơi.

Giường Bệnh Y Tế 1 Tay Quay DCN01

6,900,000 VNĐ 6,600,000 VNĐ