Giường Bệnh Y Tế 2 Chức Năng – DCN02

6,900,000 VNĐ 6,700,000 VNĐ

Với Giường Bệnh Y Tế DCN02 chỉ với vài động tác đơn giản, nhu cầu ăn uống đối với bệnh nhân chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Giường Bệnh Y Tế 2 Chức Năng – DCN02

6,900,000 VNĐ 6,700,000 VNĐ