Giường Bệnh Y Tế Inox 1 Tay Quay – I1

VNĐ

nếu các anh chị đã từng nằm viện, hoặc chỉ đơn giản là thăm bệnh nhân ở những khoa khám bệnh, hay hồi sức. thì đó chính là chiếc giường inox 1 tay quay này đây. Hàng Việt Nam chất lượng … cao.

Hết hàng