Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng cộng
Giường bệnh tự động đa chức năng NKT-DCN08  × 1 15,990,000 VNĐ
Tổng cộng 15,990,000 VNĐ
Shipping VNĐ
Tổng cộng 15,990,000 VNĐ
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.